Policy

Polish version:

Szanujemy w pełni Twoje prawo do prywatności. Stąd ten dokument, który opisuje nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania informacji o użytkownikach podawanych w serwisach: Mecze24.pl, MeczeNaZywo.pl, MeczeLive.tv, Betglob.pl, Betgol.pl

Wszystkie dane osobowe (imię, adres e-mail, własny adres strony www) podawane przez użytkowników podczas rejestracji, dodawania komentarzy lub dopisywania się do listy mailingowej (newsletter) są chronione i dodawane do naszej bazy. Nie będą udostępniane osobą trzecim i będą wykorzystywane tylko przez administrację serwisów (do wysyłania newslettera).

Swoje dane w każdej chwili można usunąć z naszej bazy, przez poinformowanie nas o tym fakcie drogą mailową lub samodzielnie przy użyciu formularza znajdującego się na naszym portalu.

Niektóre fragmenty serwisów mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do rozpoznania danego zdarzenia wywołanego przez niego.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie.

Wstęp

Szanujemy Twoją prywatność – poniższy dokument powstał w celu wyjaśnienia i przybliżenia użytkownikom działań serwisu z Grupy Sportlive w kwestii pozyskiwania i gromadzenia danych, a także ich ochrony.

Serwis z Grupy Sportlive zbiera i przetwarza na własne potrzeby wyłącznie te dane, jakie użytkownik zdecyduje się przekazać podczas rejestracji w serwisie i podczas korzystania z niego. Zdobyte w ten sposób dane nigdy nie są sprzedawane, przekazywane i w jakikolwiek inny sposób udostępniane osobom trzecim.

Korzystając z serwisu z Grupy Sportlive, newslettera czy e-booków wydawanych przez z Grupy Sportlive akceptujesz zasady Polityki Prywatności zawarte na niniejszej stronie. Serwis z Grupy Sportlive zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę korzystającą z serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności, którą zawsze znaleźć można na tej stronie.

Definicje

Poniższe opisy nie mają charakteru ścisłych definicji, ich zadaniem jedynie jest przybliżenie użytkownikom niektórych pojęć, które występują w tym dokumencie.

Serwis z Grupy Sportlive – serwis internetowy (strona internetowa, witryna) o nazwie „z Grupy Sportlive”, znajdujący się w sieci Internet pod adresem URL https://www.z Grupy Sportlive.

Rejestracja – wypełnienie formularza rejestracyjnego i założenie konta w serwisie z Grupy Sportlive.

Formularz rejestracyjny – podstrona, na której użytkownik serwisu może dokonać rejestracji. Znajdują się tam pola, które należy wypełnić wpisując w nie odpowiednie dane. Nie wszystkie pola w formularzu są konieczne do wypełnienia podczas rejestracji, niektóre mają bowiem charakter nieobowiązkowy i użytkownik może ale nie musi podawać ich wypełniać; pola obowiązkowe oznaczone są gwiazdką „*”.

Potwierdzenie rejestracji – proces polegający na potwierdzeniu chęci rejestracji w serwisie i weryfikacji przekazanych danych, to jest szczególnie adresu e-mail. Polega na wysłaniu e-maila potwierdzającego przez serwis z Grupy Sportlive na adres e-mail podany przez użytkownika podczas rejestracji. Przesłana wiadomość zawiera link aktywacyjny, po kliknięciu w który następuje potwierdzenie rejestracji i otworzenie konta.

Ciasteczka przeglądarki, tzw. „cookie” – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW serwisu i zapisywane po stronie użytkownika, zazwyczaj na twardym dysku.

Log systemowy – informacja przekazywana automatycznie przez komputer użytkownika na serwer WWW serwisu, zawierająca zapis działań użytkownika w danym serwisie. Może zawierać różne informacje, np. adres IP użytkownika.

Adres IP – numer identyfikacyjny, który posiada każdy komputer podłączony do sieci Internet. Adres IP może być stały (zawsze ten sam dla danego komputera w sieci Internet) lub zmienny (zawsze inny po każdorazowym podłączeniu do sieci Internet).

Postanowienia ogólne

Administratorem danych jest Sportlive Corporation z siedzibą w Majuro, Ajeltake Road, 96960, Marshall Islands. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w „Definicje”.

Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administrator Danych i Dane osobowe

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: nazwa użytkownika (login), adres e-mail, adres IP.

Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.

Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zarejestrowałeś się na stronie internetowej lub zapisałeś się na newsletter.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected]

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom Google LLC, impleBOT, HotJar, Grupa ZPR, Gemius.

Celem przetwarzaniach danych osobowych przez wymienione podmioty jest dostosowanie reklam wyświetlanych na stronie internetowej, a takze tworzenie statystyk.

Pliki przeglądarki – ciasteczka (ang. „cookie”)

Każda przeglądarka internetowa przechowuje tzw. ciasteczka (ang. „cookie). Są to pliki tekstowe zapisywane na dysku Twojego komputera niezbędne do prawidłowej pracy większości stron internetowych, w tym także z Grupy Sportlive.

W plikach ciasteczek (ang. „cookie”) nie są gromadzone i przetwarzane żadne dane osobowe, pliki te nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Pliki „cookie”  są niezbędne do prawidłowego działania serwisu, np. logowania użytkowników, tworzenia statystyk czy indywidualnego dostosowywania niektórych opcji serwisu.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

W opcjach przeglądarki istnieje możliwość wyłączenia zapisywania ciasteczek („cookie”) na twardym dysku komputera, nie jest to jednak zalecane i może uniemożliwić korzystanie z części opcji zawartych w serwisie.

Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Obowiązki

Chociaż zrobiliśmy wszystko, co możliwe w przygotowaniu naszej strony, informujemy, że jest to technicznie niemożliwe, aby działała ona bez żadnych usterek. Nie można udzielić gwarancji dotyczących dalszego działania naszej strony i nie bierzemy odpowiedzialności w przypadku, gdy nie będzie ona działać z powodu awarii lub konserwacji. Należy uświadomić sobie, że wszystkie informacje są dostarczane przez osoby trzecie, a my całkowicie cenimy ich wkład. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za te informacje. Treść na naszej stronie jest zgodna z prawem polskim, ale nie bierzemy odpowiedzialności za niezgodność z odpowiednimi lokalnymi przepisami w innych krajach.

Rejestracja i dane osobowe

Serwis z Grupy Sportlive nie dzieli użytkowników na lepszych i gorszych, bowiem do korzystania z większości opcji serwisu nie jest wymagana rejestracja. W trosce o wygodę naszych użytkowników dostępny jest jednak możliwość rejestracji konta w serwisie, dającego pełny dostęp do wszystkich funkcji. Serwis z Grupy Sportlive pozyskuje wyłącznie te dane, które zostaną nam przekazane przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Wszystkie przekazane nam w ten sposób dane podlegają szczególnej ochronie i nie są udostępniane czy sprzedawane osobom trzecim. Dane jakie podaje użytkownik dzielą się na dwie grupy – jawne i niejawne. Jawne dane osobowe to jedynie login (nick) oraz po części adres e-mail, który może jednak zostać ukryty. Dane niejawne to wszystkie pozostałe dane użytkownika przekazane w formularzu rejestracyjnym, jak np. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania czy data urodzenia. Nie są one nigdy wyświetlane w żadnej części serwisu, są dostępne wyłącznie uprawnionym osobom z redakcji serwisu w panelu kontrolnym.

Korespondencja

Serwis z Grupy Sportlive może wysyłać wszystkim zarejestrowanym użytkownikom ważne informacje dotyczące serwisu i jego działalności. Zarejestrowanym użytkownikom serwis oferuje jeszcze możliwość otrzymywania newslettera, w którym zawarte będą informacje jakie użytkownik wybierze wpisując się na listę prenumeratorów. Każdy użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Serwis z Grupy Sportlive utrzymywany jest w całości z reklam. Użytkownik nie płaci za żadne opcje dostępne w serwisie. W związku z tym serwis ma prawo wysyłać wiadomości o treści komercyjnej każdemu z zarejestrowanych użytkowników, nie częściej jednak niż raz w tygodniu i maksymalnie cztery razy w miesiącu. Podczas realizacji mailingu, czyli wysyłki treści komercyjnych użytkownikom serwisu, żadne dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim, w tym nawet podmiotom taki mailing zamawiającym czy podmiotom pośredniczącym w zamówieniu i/lub realizacji.

W przypadku wszelkich wątpliwości, pytań oraz sugestii powiązanych z polityką prywatności, zapraszamy do kontaktu pod adresem email: [email protected]

 

 

 

English version:

We respect your privacy right. Hence this document, which describes our position on the collection, use and processing of information about users on the following websites: Mecze24.pl, MeczeNaZywo.pl, MeczeLive.tv, Betglob.pl, Betgol.pl

All personal data (name, e-mail address, own website address) provided by users during registration, adding comments or adding to the mailing list (newsletter) are protected and added to our database. They will not be made available to a third party and will be used only by the administration of websites (for sending a newsletter).

You can delete your data at any time from our database by informing us via e-mail or using the form on our website.

Some portions of websites may use cookies, ie small text files sent to the Internet user’s computer, identifying it in a way necessary to recognize a given event caused by him.

Cookies are harmless to the computer or its user and its data. The condition for the cookies to work is their acceptance by the browser and not removing them from the disk.

We reserve the right to make changes to the Privacy Policy. Each user of the site is subject to the current Privacy Policy located on the site.

Admission

We respect your privacy – the following document was created to explain and familiarize users with the activities of the Sportlive Group website regarding the collection and collection of data, as well as their protection.

The service from the Sportlive Group collects and processes for its own use only the data that the user chooses to provide when registering on the website and when using it. The data obtained in this way is never sold, transferred or otherwise made available to third parties.

By using the site from the Sportlive Group, the newsletter or e-books published by the Sportlive Group, you accept the Privacy Policy contained on this website. The service from the Sportlive Group reserves the right to introduce changes to the Privacy Policy. Each person using the website is subject to the current Privacy Policy, which can always be found on this page.

definitions

The descriptions below are not strict definitions, but their purpose is only to introduce users to certain concepts that appear in this document.

Website from the Sportlive Group – website (website, website) named „from the Sportlive Group”, located on the Internet at the URL https: //www from the Sportlive Group.

Registration – completing the registration form and creating an account on the site from the Sportlive Group.

Registration form – a subpage on which a website user can register. There are fields that must be filled in by entering the appropriate data in them. Not all fields in the form are necessary to complete during registration, some are optional and the user may or may not fill them in; mandatory fields are marked with an asterisk „*”.

Confirmation of registration – the process of confirming the willingness to register on the website and verification of the transferred data, in particular the e-mail address. It consists in sending an e-mail confirming by the Sportlive Group service to the e-mail address provided by the user during registration. The message sent contains an activation link, after clicking on which the registration confirmation and opening the account follows.

Browser cookies, so-called „Cookie” – small text information sent by the website server and saved on the user’s side, usually on the hard drive.

System log – information transferred automatically by the user’s computer to the website server, containing the record of the user’s activities in the given website. It may contain various information, e.g. user’s IP address.

IP address – identification number that each computer connected to the Internet has. The IP address can be permanent (always the same for a given computer in the Internet) or variable (always different each time you connect to the Internet).

General provisions

The data administrator is Sportlive Corporation with headquarters in Majuro, Ajeltake Road, 96960, Marshall Islands. Data protection is carried out in accordance with the requirements of generally applicable law, and their storage takes place on secured servers.

For the interpretation of terms, a glossary of the Regulations is used or as described in „Definitions”.

The term „RODO” means Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46 / EC.

Data Administrator and Personal Data

The service provider is the data administrator of their clients. This means that if you have an Account on our site, we process your data as: username (login), e-mail address, IP address.

The service provider is also the administrator of people subscribed to the newsletter.

Personal data is processed:

a. in accordance with the provisions on the protection of personal data,

b. in accordance with the Privacy Policy implemented,

c. to the extent and for the purpose necessary to establish, shape the content of the Agreement, change or to terminate it and correctly implement the Services provided electronically,

d. to the extent and purpose necessary to fulfill legitimate interests (legitimate purposes), and the processing does not violate the rights and freedoms of the data subject to the extent and purpose consistent with the consent expressed by you if you registered on the website or subscribed to the newsletter .

Every data subject has the right to access data, rectify, delete or limit processing, the right to object, the right to submit a complaint to the supervisory authority.

Contact with the person supervising the processing of personal data in the organization of the Service Provider is possible via e-mail at [email protected]

We reserve the right to process your data after termination of the Agreement or withdrawal of consent only in the scope of the need to seek possible claims before the court or if national or EU regulations or international law oblige us to retain data.

The Service Provider has the right to share personal data of the User and other his data with entities authorized under the applicable law (eg law enforcement authorities).

The removal of personal data may occur as a result of the withdrawal of consent or filing a legally admissible objection to the processing of personal data.

The Service Provider does not share personal data with other entities than authorized under the applicable law.

We have implemented pseudonymisation, data encryption and we have introduced access control, thanks to which we minimize the effects of possible data security breaches.

Personal data is processed only by persons authorized or processed by us, with whom we work closely.

We entrust the processing of personal data to the following entities: Google LLC, impleBOT, HotJar, ZPR Group, Gemius.

The purpose of personal data processing by these entities is to adapt the advertisements displayed on the website, as well as to create statistics.

Browser files – cookies

Each web browser stores the so-called cookies are text files saved on your computer’s disk, necessary for the correct operation of most websites, including the Sportlive Group.

In cookie files, no personal data are collected and processed, these files do not allow the identification of the user.

Our website uses the following cookies:

a) „necessary” cookies, enabling the use of services available as part of the website, e.g. authentication cookies used for services that require authentication within the website;

b) cookies used to ensure security, e.g. used to detect fraud in the field of authentication within the website;

c) „performance” cookies, enabling the collection of information on the use of website pages;

d) „functional” cookies, allowing „remembering” the settings selected by the user and personalizing the user interface, e.g. in terms of the language or region of the user’s origin, size of the font, appearance of the website, etc .;

e) „advertising” cookies, enabling users to provide advertising content more tailored to their interests.

Cookies are necessary for the website to function properly, e.g. user logins, statistics creation or individual customization of some website options.

The collected data is used to monitor and check how users use our sites to improve the functioning of the website, providing more efficient and problem-free navigation. We monitor user information using Google Analitics, which records user behavior on the site.

In the options of the browser, it is possible to disable saving cookies („cookies”) on the hard drive of the computer, but it is not recommended and may prevent the use of some of the options contained in the site.

Instructions for managing cookies are available at: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Additional personal data, such as an e-mail address, are collected only in places where the user expressly consented to this by completing the form. The above data is retained and used only for the needs necessary to perform a given function.

Responsibilities

Although we did everything possible to prepare our site, we would like to inform you that it is technically impossible for it to work without any faults. No warranty can be given regarding the continued operation of our site and we take no responsibility if it does not work due to a breakdown or maintenance. It should be realized that all information is provided by third parties, and we completely value their contribution. However, we are not responsible for this information. The content on our site is in accordance with Polish law, but we are not responsible for non-compliance with applicable local laws in other countries.

Registration and personal data

The service from the Sportlive Group does not divide users into better or worse, because registration is not required to use most of the service options. For the convenience of our users, however, it is possible to register an account on the site, giving full access to all functions. The service from the Sportlive Group acquires only data that will be provided to us by the user in the registration form. All data provided to us in this way are subject to special protection and are not made available or sold to third parties. Data given by the user are divided into two groups – explicit and implicit. Explicit personal information is only a login (nickname) and, in part, an e-mail address, which may, however, be hidden. Implicit data is all other user data provided in the registration form, such as first and last name, place of residence or date of birth. They are never displayed in any part of the website, they are available only to authorized persons from the editorial office in the control panel.

Correspondence

The Sportlive Group service can send all registered users important information about the website and its activities. Registered users can also receive a newsletter, which will contain information which the user will choose by entering the list of subscribers. Each user can unsubscribe from receiving the newsletter at any time.

The Sportlive Group website is maintained entirely from advertisements. The user does not pay for any options available on the site. Therefore, the website has the right to send commercial messages to every registered user, but not more often than once a week and up to four times a month. During the implementation of mailing, i.e. sending commercial content to service users, no personal data is transferred to third parties, including even such entities by mailing ordering entities or intermediaries in the order and / or implementation.

In case of any doubts, questions or suggestions related to the privacy policy, please contact us at the following e-mail address: [email protected]